• Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu modamarket

 

modamarket.com.pl

 

("Sklep")

 

Drogi Użytkowniku!

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

 

PAWEŁ SZCZĘSNY, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ SZCZĘSNY, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5511143915 , nr REGON 070682120, Stanisław Dolny 372, 34-130 Stanisław Dolny

 

 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 

Cel przetwarzania:

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 

świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 

 

realizacja Twoich zamówień

 

 

przesyłanie newslettera

 

 

Podstawa przetwarzania:

 

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

 

ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

 

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 

 

prowadzeniu marketingu bezpośredniego

 

 

przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

 

 

badaniu satysfakcji klientów

 

 

Podanie danych:

 

dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

 

Skutek niepodania danych:

 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 

 

brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 

 

brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 

 

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany

 

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 

w każdej chwili

 

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 

 

 

 

 

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

 

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie, jego treść oraz część Twoich danych, takich jak:

 

imię

 

 

nazwisko

 

 

będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.

 

 

 

 

PROFILOWANIE

 

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe.

 

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług.

 

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

 

 

 

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 

 

ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 

 

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 

 

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 

dostępu do Twoich danych osobowych

 

 

ich sprostowania

 

 

usunięcia

 

 

ograniczenia przetwarzania

 

 

przeniesienia danych do innego administratora

 

 

A także prawo:

 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 

 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

 

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

CIASTECZKA

 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 

 

umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 

 

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

 

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 

usunąć pliki cookies

 

 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

 

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 

zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 

 

statystycznym

 

 

marketingowym

 

 

udostępniania funkcji Sklepu

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

Firefox

 

 

Chrome

 

 

Safari

 

 

Internet Explorer / Microsoft Edge

 

 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

 

 

 

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców

 

Twoich danych:

 

podmiot realizujący dostawę towarów

 

 

hurtownia

 

 

dostawca płatności

 

 

portale społecznościowe

 

 

biuro księgowe

 

 

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 

 

podmiot zapewniający usługi marketingowe

 

 

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 

 

inni klienci Sklepu – w odniesieniu do Twoich danych publikowanych w związku z dodaniem komentarza w Sklepie odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

 

 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

 

Napisz na adres e-mail:

 

pawelsny@interia.pl